KARINROM Bridal 2017
karin rom
Bridal 2017
Hair / Adir Jacob
Make up / NAor Apel
Model / Yana Ru for "Mc2" 
©  2016 Amir Yahel Photography 
Design by Eranlvy